- Vi har ingen planer om å øke bompengene

Det tok ikke lang tid etter at bomringen på Nord-Jæren ble satt i drift før inntektene begynte å svikte. Dette har ført til at styringsgruppen har måttet strammet inn på ulike prosejekter, men bilistene har også blitt bekymret for økte priser i bommen. Nå har samferdselsministeren sendt ut pressemelding for å slå fast at det ikke skal skje. Vi traff medlem i styringsgruppen og ordfører i Sola Ole Ueland for å høre hvordan de da har tenkt å fullføre prosjektene.
Dato
21. mai 2019
Lengde
05:23