8 millioner i årlig økning til akutten

Styret i helse Stavanger kommer de ansatte og tillitsvalgte i møte i forbindelse med utfordringer på akuttmottaket ved SUS. De går inn for en årlig økning av budsjettet på 8 millioner kroner, pengene skal omdisponeres innenfor budsjettrammene.
Dato
20. februar 2019
Lengde
01:50