Barn og unges bystyre fordeler forrektige penger i Sandnes kommune

De møtes en gang i året. Men det er ikke for å leke politikere. Barn og unge får også ta ordentlige politiske beslutninger.
Dato
21. november 2017
Lengde
06:17