Barnetoget i Stavanger

Her møtte vi mange glade barn, politibetjenter, ordfører og komitélederen i Stavanger.
Dato
17. mai 2019
Lengde
12:08