Det siste minkekullet på gården?

Etter at Norge nå har bestemt å legge ned oppdrettsnæringen har Jan Ove Horpestad i Rogaland pelsdyralslag nå fått det som trolig er det siste valpekullet på gården. Selv om han har gitt opp kampen for næringen, har han ikke gitt opp å få en best mulig kompensasjonsordning for bøndene som nå må legge ned driften. 
Dato
6. mai 2019
Lengde
09:53