Du bestemmer bussrutene denne uken!

Kolumbus tester et kollektivprosjekt kalt «HentMeg» denne uken. Via nettsidene deres kan du bestille en bil til å hente deg på et busstopp, og kjøre deg til et annet. Du bestemmer! Vi prøvde konseptet. Litt startproblemer, men er dette fremtiden?
Dato
25. september 2018
Lengde
09:01