Halvparten av kontraktene til nytt sykehus tildelt

Det nye sykehuset har straks tildelt halvparten av alle kontrakter i prosjektet. Første byggetrinn skal stå klart i 2023, og hittil er det tildelt kontrakten med en samlet verdi av 1,5 milliarder kroner. De fleste kontraktene for bygget vil være tildelt innen 2020.
Dato
12. mars 2019
Lengde
00:21