Har ventet i 20 år på ny beredskap

Det er 20 år siden myndighetene vedtok at ordningen med tilfluktsrom ikke fungerer optimalt og at Norge trenger et nytt beskyttelseskonsept. Tilfluktsrommene i Rogaland har ikke plass til alle og flere er i dårlig forfatning. I tillegg har ikke Sivilforsvaret ressursene de trenger for å kunne drifte dem forsvarlig. Denne saken er fra 2015, men er like aktuell i dag. 
Dato
4. mai 2017
Lengde
04:35