Jevnt gode i Rogaland

Det er i snitt ingen store endringer på nasjonalt nivå i elevenes prestasjoner på 5. trinn, dette gjelder også for Rogaland. Elever i fylket har prestert jevnt over det samme de siste tre årene, men prøvene viser at de mestrer engelskfaget litt bedre i år sammenlignet med i fjor, som også er noe over landsgjennomsnittet.
Dato
27. november 2018
Lengde
00:30