Kartlegging av studentenes mentale helse

SHoT2018 er landets største undersøkelse av studentenes helse og livskvalitet. Hele 1 av 5 sliter med psykiske symptomer, og dette vil Velferdstinget Vest gjøre noe med.
Dato
20. februar 2018
Lengde
04:22