Kolumbus til nye reisende: test oss!

Kolumbus kjører i dag med overkapasitet, og mener selv de er godt rustet til å ta i mot nye passasjerer når bompengeringen trer i kraft 1. oktober. Nå vil de gjerne ha tilbakemelding fra nye reisende. 
Dato
24. august 2018
Lengde
07:24