Minene på Sele ble laget for å gjøre ekstra stor skade

Forsvaret har i to dager søkt etter miner på Selestranden. 63 miner ble gravd opp fra steinene, men området er langt fra tømt for minene fra krigen.
Dato
5. januar 2017
Lengde
03:54