Nå skal fiskene i Figgjoelva få bedre gyteforhold

Gytegrusutleggingen skal forbedre gyteforholdene for laks og sjøaure i Figgjoelva. Noen områder av elva har hatt for dårlige gytemuligheter, blant annet på grunn av fysiske inngrep. 
Dato
27. september 2017
Lengde
03:59

Kommentarer

(logout)