Ny omgang om trolleybuss

I fylkestinget i dag stilte FrPs Terje Halleland spørsmål til fylkesordføreren om hun kan sørge for at saken om hvilke busser som skal gå på bussveien blir tatt opp på nytt.
FrP er ikke de eneste osm er skeptiske til trolleybussene, også samferdselsministeren er i tvil om det er det beste alternativet. 
Dato
1. mars 2016
Lengde
08:07

Kommentarer

Must be thanks for the visit here and get Free mahjongg connect online game and start the batter fun forever.

Thanos
(logout)