ONS 2018: Torsdag

Det er ONS' siste dag, vi er på konsert i Vågen, fjernstyrer en ekte ROV fra Tjensvoll snakker med Bill fra Amazon om datafangst og Alexa, Får vite mer om hvordan du utvinner vann fra luft og blir med styreformannen i ONS på skjortefangst!
Program
TV Vest på ONS
Dato
30. august 2018
Lengde
01:23