Ryfast 2 episode 4: Ny arbeidskraft

Ryfast er for mange en opplæringsplass til neste generasjons bygg og anleggsarbeidere. Hva betyr Ryfast for utdanningen av morgendagens arbeidere?
Program
Ryfast
Dato
15. november 2018
Lengde
14:38