Ryfast ingen hindring for salamanderen

I forbindelse med utbygging av Eiganestunnelen på Tasta i 2014, ble salamandere flyttet fra en dam i området. Nå viser ferske undersøkelser at ikke alle ble fraktet vekk. Den truede bestanden av salamandere er nå igjen på vei opp på Tasta.
Dato
29. april 2019
Lengde
04:21