Sammenligner barsel-debatt med #metoo-kampanjen

Skal mor forlate sykehuset innen seks timer etter fødsel? Debatten rundt forslag om ny barselomsorg skaper sterke reaksjoner på kvinnedagen. Sjef for levekårstyret i Stavanger kommune sammenligner reaksjonene med #metoo-kampanjen, og mener debatten er overdrevet.
Dato
8. mars 2018
Lengde
09:03