Spent på konsekvensene av bompenger for elbil

Fylkespolitikerne har vedtatt at elbiler i Rogaland skal betale halvparten av bomsatsene. Stemmer Stortinget for at det er lov å ta betalt av elbilister er det nå slutt på godene som ble innført for å nå målene om nullutslipp. 
Dato
13. juni 2018
Lengde
06:58

Kommentarer

I spent my early musical life working mostly with music that used-like representational art--some set of familiar musical conventions to create its effect.
4shared music
music loader

Mariepedersen

Register an account in Yahoo! Yahoo mail sign up help

dafidd
(logout)