Stor skredfare i fjellet

Rogaland Røde Kors Skredgruppe advarer folk i å ferdes i skredutsatte områder. 
Dato
15. februar 2018
Lengde
03:09