SUS øker kampen mot antibiotikaresistens

Stavanger Universitetssjukehus åpnet i dag et nytt laboratorium for å forske på antibiotikaresistente bakterier.

Økende motstandsdyktighet mot antibiotika er et globalt problem. Gjennom mer forskning vil SUS bidra til et styrket smittevern og bedre infeksjonskontroll.

Dato
19. september 2018
Lengde
09:21

Kommentarer

Want to know about the payment procedure through QuickPay Portal? Just go to the link quickpayportal to know about every aspect of QuickPay Portal and its services, sign up, bill payment etc.

sanna
(logout)