To millioner forskningskroner til Jæren øyeblikkeleg hjelp

Et døgntilbud med akutt helsehjelp for innbyggere i Klepp, Gjesdal, Sandnes og Time har fått tilskudd på to millioner kroner. Pengene skal brukes til å forske på hvordan tilbudet har fungert på Jæren.


Dato
26. januar 2017
Lengde
04:49