Trenger 2000 flere tilrettelagte arbeidsplasser

De elsker jobben sin, og skulle ønske flere fikk muligheten de har fått. I dag satte ansatte og ledelse ved Ranso AS fokus på at så mange som 67 prosent av de med lettere funksjonshemning står uten arbeid eller dagtilbud. 
Dato
4. oktober 2018
Lengde
07:05