Ungdommen vedtok å legge ned oljå

I dag hadde ungdommens bystyre i Stavanger sitt siste møte før sommeren. Her vedtok de blant annet en egen klimaplan hvor de vil få på plass en egen internasjonal avtale for å legge ned oljenæringen. 
Dato
7. juni 2019
Lengde
06:08