Vil du ha bybanen til Åsane?

En undersøkelse viste at 2 av 3 var positive til Mijøløftet og til Bybanen. Vi sjekket stemningen på gaten.
Dato
7. februar 2019
Lengde
02:40

Kommentarer

Here you can download gun mayhem for android to play the game.

danielpeg
(logout)