100 år tilbake i tid på Jærmarked

Jærbarnehagen har som tradisjon å markere når barnehage-året er slutt og førskolebarna skal begynne på skolen. I år ble dette feiret på Jærmarked 100 år tilbake i tid.
Dato
5. juni 2015
Lengde
04:02