Flørli, ikke bare 4444 trappetrinn.

Flørli var en industribygd med kraftstasjon direktørbolig, nå er det blitt en kulturbygd med kafe og en lang trapp på 4444 trinn.
Program
Ute
Dato
17. mars 2016
Lengde
10:36