Før i tiå fra 2006: 6. klassinger fikk møte Statoilsjefen

Før i tiå
Program
Gjensyn
Dato
27. mai 2019
Lengde
02:15