Hodne mot Løgnaslaget i lagmannsretten

Ankesaken i Merethe Hodne mot Løgnaslaget fortsatte med sin andre dag på tinghuset i Stavanger i dag. Hodne gikk i januar 2018 til svivilsak mot Løgnaslaget på bakgrunn av uttrykket «nazifrisør» som ble brukt om henne i revyen «Løgnasevangeliet». Hodne tapte saken og ble dømt til å betale saksomkostninger, men anket til lagmannsretten. Ankesaken startet i går, og er forventet ferdigbehandlet i løpet av morgendagen.
Dato
19. februar 2019
Lengde
00:34