Mobilitetskonferansen i Stavanger

Er vi i rute med nullvekstmålet i Regionen? Det er ett av mange spørsmål som ble tatt opp på Mobilitetskonferansen i Stavanger på torsdag. 
Dato
21. mars 2019
Lengde
05:15