Nå starter utredningen av satelittbasert bomring

I fremtiden kan fysiske bomringer være overflødig. Nå skal et Stavanger-firma utrede hvordan et satelittbasert system kan brukes i stedet for dagens bomstasjoner. 
Dato
15. januar 2019
Lengde
06:29