Ny utstilling viser barn som lever i fattigdom i Stavanger

I en ny utstilling ved Norsk Barnemuseum handler det om barn som vokser opp i en lavinntektsfamilie. Over 3000 barn lever i barnefattigdom i Stavanger i dag, og utstillingen tar sikte på å vise noen av barna bak disse tallene. Rundt 200 elever ved seks skoler i Stavanger har bidratt i arbeidet. Utstillingen har fått navnet «Vokse opp i verdens rikeste land», og skal stå til høsten neste år.
Dato
5. juni 2019
Lengde
01:26