Ønsker å la deg chatte med NAV i ny digitalsatsing

Her signerer ordførere i hele Rogaland på en avtale som skal sikre gode, digitale tjenester til alle i fylket, uavhengig av hvor de bor. Et unikt prosjekt i Norge, og allerede nå er et av prosjektene rundt digitale søknader for sosialtjenester i gang.
Dato
13. desember 2018
Lengde
04:14