Sandneskor best i internasjonal konkurranse

Dato
28. mars 2019
Lengde
00:19