Vedtak om «pelskompensasjon» utsatt

Behandlingen av regjeringens forslag  i Stortinget er utsatt fra 28. mai til 4. juni.
Dato
23. mai 2019
Lengde
00:32