Veterinærinstituttet ved Høyland nedbemannes

Nå skal Veterinærinstituttet ved Høyland nedbemannes. I et brev til landbruks- og matminister Olaug Bollestad skriver ordfører i Sandnes kommune, Stanley Wirak at han stiller seg kritisk til den planlagte nedleggelsen av laboratorievirksomhet i Sandnes. Ordføreren mener nedleggelsen vil svekke beredskapen mot smittsomme dyresykdommer i hele regionen.
Dato
28. februar 2019
Lengde
00:38