Vil fjerne fartsgrense

Vegdirektoratet har sendt et forslag til endring av regelverket for motorsport, som blant annet handler om å kunne kjøre raskere når politiet tillater det. I dagens regelverk er det kun under konkurranser at det er lovlig å kjøre raskere enn fartsgrensen.
Dato
14. februar 2019
Lengde
00:33