Abonnementsvilkår

Digital Vest AS

Org nr: 931 758 675

1 INNLEDNING

Velkommen til Digital Vest, din kilde til lokal video-on-demand innhold. Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker vår tjeneste. Digital Vest tilbyr streaming av videoinnhold mot et månedlig gebyr.

Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt abonnement og tjenester fra Digital Vest AS.

Digital Vest bruker Vipps som påloggingsløsning og elektronisk betalingstjeneste. Når du blir abonnent eller logger inn på en brukerkonto hos tvvest.no, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer TV Vest sitt bruk av opplysninger som samles inn. Alle kunder må logge på med en Vippskonto for å kjøpe abonnentprodukter digitalt, for å benytte digitale produkter, eller for å benytte nettjenester, eller for å gjøre endringer på abonnementet. 

Brukernavn og passord på din Vipps er personlig og skal ikke distribueres til andre. 

Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din Vipps-konto oppdatert og korrekt.

Disse abonnementsvilkårene suppleres av vilkårene for bruk av påloggings- og betalingstjenesten TV Vest+ og TV Vest sine brukervilkår. Vi oppfordrer deg til å lese disse i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av TV Vest og Vipps.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre mindre oppdateringer i disse vilkårene. 

Ved større endringer vil vi informere deg på forhånd med minimum 30 dagers varsel.

2 BESTILLING OG BETALING

Aldersgrensen for å bestille digitalt abonnement, TV Vest+, er 18 år. Abonnementet er personlig og til privat bruk. Uten skriftlig avtale med Digital Vest skal tjenestene og publikasjonene kun brukes ikke-kommersielt. Deling av kontoer eller innhold er strengt forbudt. Nye priser og produktendringer kunngjøres på nettsted senest 30 dager før iverksettelse. Nye priser vil gjelde fra neste abonnementet fornyes.

Betalingen håndteres via Vipps’ abonnenttjeneste.

Betaling vil automatisk bli trukket hver måned fra den kontoen du har knyttet til din Vipps-konto.

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode. 

For å kansellere ditt abonnement, følg instruksjonene i Vipps-appen eller kontakt oss direkte.

Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet frem til 24 timer før ny abonnementsperiode starter. 

Se nærmere om dette i punkt 3 nedenfor.

Digital Vest belaster fakturagebyr ved utsendelse av faktura. Ved bruk av Vipps, AvtaleGiro, elektronisk faktura (eFaktura), PDF-faktura eller betalingskort belastes ikke fakturagebyr. Det er ikke mulig å midlertidig stoppe et digitalt abonnement.

Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.

3 VARIGHET, ENDRING OG OPPSIGELSE

Ditt abonnement fornyes automatisk til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket.

Du kan endre betalingstermin eller opp- og nedgradere tilgangsnivå og antall leveranser. Ved endring av betalingstermin vil abonnementet fornyes automatisk til den nye terminen du har endret til. Dersom du oppgraderer abonnementet ditt, skjer oppgraderingen umiddelbart. Resterende saldo fra ditt eksisterende abonnement godskrives på det oppgraderte abonnementet, og du fornyes automatisk til oppgraderte tilgangsnivå og termin. Ved nedgradering vil det nye tilgangsnivået først gjelde når inneværende abonnementsperiode er over, og du fornyes da automatisk til nedgradert tilgangsnivå og termin.

Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 24 timer før ny abonnementsperiode starter. Refusjon kan bli gitt, dersom du henvender deg til kanalen.  Dersom du har abonnement med bindingstid, vil du ikke kunne avslutte ditt abonnement før bindingsperioden er over.

En oppsigelse må avsluttes i Vipps.

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

4 ANGRERETT

Ved kjøp av abonnement TV Vest+ hos Digital Vest AS har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.

Du mottar angrerettsskjema i forbindelse med bestillingen, og kan gå fra avtalen ved returnere utfylt angrerettsskjema til kanalen innen 14 dager etter at angrerettskjemaet er mottatt.

5 ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

Digital Vest sine digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Digital Vest vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles vår kundeservice på marked@tvvest.no

Digital Vest er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

Produktene og tjenestene fra Digital Vest tilbys uten garantier for deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for bestemt formål, sikkerhet eller riktighet. Digital Vest tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold. Digital Vest kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder dog ikke dersom Digital Vest har påført en abonnent skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.

6 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Digital Vest AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold i TV Vest +. 

7 SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG AKSEPT AV ANNONSEVISNING

Som aktiv og betalende kunde hos Digital Vest vil vi kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på dine opplysninger. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.

Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Digital Vest vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det.

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

8 BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE

Ved brudd på denne disse abonnementsvilkårene forbeholder Digital Vest seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.

9 KONFLIKTLØSNING

Klager sendes til selgeren innenfor en rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. 

Hvis en minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig be om at Forbrukerrådet presenterer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Avgjørelser tatt av Forbrukertvistutvalget er juridisk bindende for partene.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

10 KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på våre hjelpesider.